Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 2 augustus 2009

D66Velsen presenteert het verkiezingsprogramma “Nu Vooruit”

 

29-5-2009

D66V heeft altijd consequent tegen de ruimtelijke planvorming op de Zuidoostrand van Driehuis gestemd. Met de bebouwing wat tot voor kort Wijde Weideveld werd genoemd, wordt weer een groene zone opgeofferd, waar juist een van de meeste kansrijke ecologische verbindingen zou kunnen worden versterkt die van west naar oost loopt.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Als argumentatie voor deze bouwhonger wordt een wollig statement gebruikt als zou de harde begrenzing van Driehuis moeten worden verzacht, een groene bufferzone worden versterkt en moet de PEHS worden ingepast.

D66V vindt het buitengewoon ongepast om een ordinair bouwplan zo met woorden op te tuigen alsof er werkelijk iets goeds voor het groen en de woonomgeving wordt gedaan. Het is gewoon lariekoek. Zeg gewoon als college dat je weer een stukje groen wilt bebouwen en gebruik niet allerlei drogredenen met een groen verhaaltje er omheen.

Het is in elk geval weer het zoveelste voorbeeld van provinciale onmacht; een bestuurlaag die rode contouren trekt en een PEHS op de kaart zet en vervolgens van harte meewerkt aan de ondermijning van haar eigen beleid. De provincie is niet alleen een slechte schatkistbewaarder, maar neemt ook haar eigen ruimtelijke en ecologische beleid niet serieus. En gemeenten als Velsen maken daar dankbaar gebruik van. De provincie heeft in elk geval wel aangegeven dat de Ecologische Hoofd Structuur gecompenseerd moet worden wanneer de zuidoostrand van Driehuis wordt volgebouwd. Voorzitter, D66V mag toch niet hopen dat het college van mening is dat dit reeds in De Biezen gecompenseerd is?

De bedoeling was om een Ecologische Verbinding Zone te realiseren tussen de duinen en Spaarnwoude. Volgens het college is dit uitgewerkt in de landschappelijke en ecologische ontwikkelingsvisie nota “De Biezen e.o., welke op 22 januari 2009 is vastgesteld. Voorzitter, D66V heeft destijds al aangegeven dat deze nota de lading absoluut niet dekt en deze visie over De Biezen vooral een instrument is geweest om tuincentra te laten groeien. Voor de EVZ is slechts een strookje schaamgroen met een slootje overgebleven.

Het is ons dus niet duidelijk waar het college denkt de EHS te gaan compenseren? Daar mag de wethouder graag een antwoord op geven.

We gaan weer een stukje verder met het loslaten van de kernenstructuur, het verminderen van het woongenot van bewoners in De Luchte en Huis ter Hagen en met het verstenen van Driehuis.

Het moge duidelijk zijn voorzitter, dat D66V bij een eventuele besluitvorming op 11 juni tegen dit RFK zal stemmen.

<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Henk Wijkhuisen