Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 2 augustus 2009

D66Velsen presenteert het verkiezingsprogramma “Nu Vooruit”

 


Raadsvergadering 28 mei 2009<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Algemeen

Wederom hebben we het jaar met een positief resultaat afgesloten, is onze weerstandkas goed gevuld, zijn de woonlasten ten opzichte van andere gemeentes relatief verbeterd en hebben we weer een stukje schuld kunnen afbetalen. Dat geeft niet alleen vertrouwen dat de meerjarige sluitende begroting in lijn van de verwachtingen ligt maar ook laat het College nu al 3 jaar een heel sterke track record zien van een gedegen huishoudboekje beheer.

Programma 1 economische zaken

De kranten staan vol over de economie, en Velsen is relatief zwaar beïnvloed door de financiële en economische crisis. Vooralsnog zie je in het jaarverslag van 2008 nog niet zoveel effecten maar dat gaat voor 2009 zeker gebeuren. D66V heeft wel het gevoel dat we als gemeente een goede antenne en netwerk hebben in de economie van Velsen en de IJmond. De economische nota is in samenspraak met alle belanghebbende tot stand gekomen en wordt nu uitgevoerd. We hebben onze speerpunten duidelijk op een rij, belangrijk voor de prioriteiten lijst. We hebben ons kenbaar gemaakt als Regio richting Amsterdam. We weten wat we in de MRA discussie willen inbrengen. Focus, duidelijkheid en samenwerking is onze kracht. Alleen betreffende de Grote Hout zijn we als D66V wel bezorgt voor de mogelijke risico’s. Met een huidige boekwaarde van € 30 miljoen en daar zal nog 12 miljoen bij komen. Een groot project voor Velsen, allemaal eigen geld en risico. De verwachting is dat we het project positief gaan afsluiten, hoewel we nu weer een vertraging hebben van 6 maanden. D66V zou toch graag een regelmatige rapportage willen zien over voortgang, de kansen en de bedreigingen van het project een regelmatig bijgewerkte Risico analyse zoals nu ook opgenomen in het jaarverslag. Misschien ook zo iets als de Oude Pontweg rapportage. Het is wel het project waar we als Velsen het meeste eigen geld en risico in hebben gestopt.

Programma 3 maatschappelijke zorg

Het Terras

Het RFK is al in 2007 geaccordeerd.

Ik wou eigenlijk zeggen en nu is er nog steeds niets gebeurd, maar ik begrijp dat er nu eindelijk een voortgang te rapporteren valt. Voor D66V onbegrijpelijk dat Santpoort zo lang moet wachten en het zal nog wel even duren eer ze hun buurthuis weer terug hebben. Gelukkig voor hen dat de plannen rond de IJmond MTS vertraagd zijn dan hebben alle gebruikers tenminste nog wel onderdak. Maar ondertussen hebben we wel in 2008 ’n subsidie mis gelopen omdat we concrete actie ondernomen hebben. 2008 lijkt hier een verloren jaar.

De Brulboei

De brulboei hobbelde weer lekker mee in 2008, en we zijn nog steeds in afwachting van een integrale accommodatienota, voorlopig kan de brulboei nog tot einde jaar doordraaien, maar wat dan?

WMO

In 2008 hebben we flink geld overgehouden op de WMO. Voornamelijk omdat we € 800.000 aan lager lasten hebben. Voor D66V is het moeilijk in te schatten wat voor effecten dit op de samenleving heeft of zal krijgen. De WMO beslaat een heel groot gebied en vele uitgaven kunnen een WMO label krijgen. Nu kwam het goed uit en wordt het extraatje gebruikt voor de MFA’s. Maar D66V zou toch graag van de wethouder willen weten of ze denkt dat de onderbestedingen structureel zijn, dus het voorzieningen nivo is op peil en we hebben we elk jaar ’n voordeel of kunnen we straks op rekenen dat het budget wel opgaat omdat we nog steeds in een aanloop fase zitten.. 

Programma 5 cultuur

De Instellingen

In 2008 hebben we het idee los gelaten om de Stadsschouwburg, het Witte theater en het Kunstencentrum in één nieuwe locatie onder te brengen. Terecht denk ik. Maar natuurlijk moeten we wel als Raad in de gaten houden wat we nu krijgen voor ons geld. De stadsschouwburg bv heeft niet alleen een subsidie van € 800.000 gekregen maar op diverse andere plaatsen in het verslag lezen we ook dat ze een nieuwe CV ketel hebben gekregen, er nieuw buitenschilderwerk is gedaan en de dekbedekking gedeeltelijk is vernieuwd.  Dus ook weer terecht dat we als Raad hebben gezegd ga wel kijken of er voordelen zijn om in één organisatie te gaan werken.

In dit traject merken we totaal geen voortgang, sterker nog alle partijen gaan voor hun eigen identiteit, soms zelf overlappend. Dat kan natuurlijk maar laat dan de wethouder zeggen dat het niet werkt, het lukt niet of ze willen niet en laten we dan met elk apart goede afspraken maken over hoeveel geld ze krijgen en wat ze er voor moeten leveren. D66V heeft nu het idee dat die afspraak om alles in één organisatie onder te brengen als stroop werkt en voortgang belemmerd, het geeft onduidelijkheid en onzekerheid. Laten we daar nu een eind aanmaken.

Programma 6 sport en recreatie

Recreatie

Het toerisme en recreatie zijn een van de speerpunten van onze gemeente. Daar willen we ons sterk voor maken. In de begroting hebben we ook meer ruimte gegeven voor recreatie

Echter in programma 6 gaat bijna alles over sport zelfs de kengetallen. Bijna niets is er inhoudelijk terug te vinden over recreatie in 2008, wat we toch allemaal belangrijk vonden. Toerisme is in programma 1 ondergeschoven bij Economische zaken. Nu maken zowel onze burgers als toeristen gebruik van recreatieve voorzieningen maar het lijkt ons toch handiger om in de toekomst toerisme en recreatie als één veld te zien. Nu staat bv in beide programma’s de kustvisie als kader en speerpunt, en het raakt ze ook allebei maar dan is het niet handig om recreatie en toerisme over 2 programma’s te splitsen, het is dan 2x niets terwijl we er als gemeente juist op willen profileren.

Jeugd sportpas

Overigens is D66V zeer verheugd over het succes van onze jeugdsportpas, veel jongeren zijn op deze manier niet alleen in contact gekomen met vele sporten maar een gedeelte is er ook blijven ‘hangen’ Een goede zaak op vele terreinen. We zijn er dan ook een groot voorstander van om hier mee door te gaan.

Programma 11 burger participatie

Referendumverordening

Voor D66V is burgerparticipatie een speerpunt. Daar zullen we altijd voor pleiten en strijden. En in 2008 met ’n succesje omdat de Raad de referendumverordening heeft aangenomen. Erg jammer dat dit niet in het verslag staat en ook niet als beleidskader in programma 11 is opgenomen. Toch een verzoek aan de portefeuille houder om dit recht te zetten.

Programma 14 middelen en accommodatie beheer

INKOOP

Al jaren praten we hier over de mogelijke inkoop voordelen die te behalen zouden zijn bij een betere en centrale aansturen van alle inkoop contacten en contracten.

Raadsbreed zijn er moties aangenomen en ook het college gaf aan dat er voordelen te behalen zijn.

Echter de ambities was erg laag, slechts de inflatie correctie niet toestaan.

In het verslag wordt aangegeven dat er wel degelijk voordelen behaald zijn maar dat ze niet te kwantificeren zijn omdat alles verspreid in de programma’s terecht is gekomen.

Wel komen er een paar voorbeelden zonder aan te geven hoeveel Euro’s dit op jaar basis nu heeft opgeleverd.

Maar waarom staat er dan nu al voor het 2e jaar een opmerking over inkoop van de accountant in het verslag. Wederom staat er dat we geld op straat laten liggen.

Inkopen van universele goederen en diensten worden per afdeling, bureau of opdracht verstrekt en veelal ontbreken er raamcontracten. Hierdoor worden eventuele inkoopvoordelen niet ten volle nut. D66V vraagt zich af wanneer we nu eens wel die voordelen gaan binnenhalen

Programma 16 en paragrafen

Weerstandsvermogen

Om onze risico’s af dekken hebben we het weerstandsvermogen. Eind 2008 stond het weerstandsvermogen er goed voor. Bijna op het maximum wat we hadden afgesproken. En nu het minder gaat in de economie hebben we dat ook nodig om eventuele klappen op te vangen, of om via een eenmalige intrekking van € 1,5 miljoen een totale investering van € 22 mlj naar voren te trekken, iets wat we als D66V een prima zaak vonden. Toch moeten we wel oppassen. We werken nu nog met normen die in 2007 zijn opgesteld, toen zag de wereld er heel anders uit. D66V wil dan ook pleiten dat we haast maken met de toegezegde nieuwe risico inventarisatie, met name hoe we nu tegen de asbest kosten risico’s aankijken.

Lokale heffingen, hondenbelasting

Kort! Door het toedoen van de raad hebben we het geld wat er over bleef in 2007, €122.000, in een potje gestopt. Het is erg teleurstellend om te moeten constateren dat het college dit geld niet aan de hondenoverlast heeft kunnen uitgeven in 2008. D66V wil graag weten of dit in 2009 ook  niet gaat gebeuren anders dienen anders hebben we nog wel een paar ideeën die we dan in een motie zullen neerleggen. Doen we niets dan gaat het geld straks toch weer de algemene middelen in.

Financiering

De financiering, of beter nog de CASH positie is altijd een belangrijke indicator of het nu wel goed gaat met je huishoudboekje. Cash is King, zeker in deze tijden. Op papier kan alles er mooi uit zien maar als dan blijkt dat het geld toch op is dan moet bij gaan lenen. We laten hier als gemeente nu eindelijk hier een goede ontwikkeling op zien. Tot 2006 moesten we elk jaar miljoenen bij lenen. Ons vreemd vermogen is toen opgelopen van ongeveer € 100 miljoen naar € 200 miljoen!

In 2008 was het alweer niet nodig om extra leningen aan te trekken, sterker nog we hadden weer ruimte om schulden af te lossen en met nog één jaar voor dit college te gaan staan we er nu al weer € 22 miljoen beter voor. Een mooi prestatie die niet veroorzaakt is door onevenredig meer geld aan de burgers te vragen. In tegen deel zowel op de bruto als netto woonlastendruk ranglijst hebben we onze positie verbeterd. We zijn er nog niet, onze lasten zijn nog relatief hoog en we hebben nog een flinke schuld maar we zijn wel degelijk al 3 jaar op de goede weg. Voor D66V een extra reden om te zeggen laten we nog maar 4 jaar op deze manier door gaan.

Arjen Uytendaal