Motie ´VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap´ aangenomen

De raad heeft op donderdag 12 februari een motie aangenomen met betrekking tot het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Deze motie zorgt ervoor dat bij het ontwikkelen van beleid hier nog nadrukkelijker aandacht voor is.

Lees verder

Recente publicaties