D66 Velsen en D66 Heemskerk-Beverwijk gaan op in D66 IJmond

De leden van D66Velsen en D66 Heemskerk-Beverwijk hebben ingestemd met fusie tot D66 IJmond.

Lees verder
download

Huisvesting statushouders in Velsen

Velsen heeft voor de eerste helft van 2016 vanuit het rijk een taakstelling van 79 statushouders onder te brengen. D66Velsen steunt het college om hen tijdelijk onder te brengen in het voormalig Missiehuis te Driehuis.

Agenda

Momenteel geen activiteiten gepland.